Rosa NS med sine 2 gimmere fra marts 2024

August 2023

Dette er familie billede af vores "R-familie". Importfåret Rasmine har etableret en super god familie med mange dyr.

Forrest her er Rosita NS - en gimmer fra 2022. Bagved til højre er hendes mor Rosa (efter Rasmine) og til venstre Ronja også efter Rosa.

Bagerst er Regina NS( efter Rasmine) og allerbagerst Rose NS som er Rosas gimmer fra 2023.

Anton vores importerede vædderlam er nu færdig med sit job og alle får er ilæmmet.

Vi glæder os til at se lammene.

Anton
Rasmine med hendes 3 gimmerlam fra 2022. Rasmine og hendes døtre er vores største familie.

Rasmine med hendes 3 gimmerlam fra 2022. Rasmine og hendes døtre er vores største familie.

Rasmines datter Rosa med hendes gimmer Rosita NS

Rasmines datter Rosa med hendes gimmer Rosita NS

Rasmines datter Randi NS med hendes 2 vædderlam

Rasmines datter Randi NS med hendes 2 vædderlam

Rosas datter Ronja NS med Røskva NS

Rosas datter Ronja NS med Røskva NS